پنج شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰۴:۵۰:۰۰
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

دیدار چهره به چهره

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

دیدار چهره به چهره مردم و مسئولین در بخش میمه سه شنبه ۴ بهمن ۱۴۰۱

۳ بهمن ۱۴۰۱
فرمانداری شاهین شهر ومیمه

ملاقات مردمی و دیدار چهره به چهره در روز دوشنبه۲۱ آذرماه

۲۱ آذر ۱۴۰۱