پنج شنبه ۶ مهر ۱۴۰۲
۱۷:۵۶:۰۸
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

دهیاران

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

بررسی مسائل و موضوعات دهیاریهای بخش مرکزی در حوزه عمرانی

۲۰ آذر ۱۴۰۱

بررسی مسائل و مشکلات شهرداریها و دهیاری ها

۱۹ آذر ۱۴۰۱