شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۳
۱۲:۴۵:۵۵
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

دهیاران

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

بررسی مسائل و موضوعات دهیاریهای بخش مرکزی در حوزه عمرانی

۲۰ آذر ۱۴۰۱

بررسی مسائل و مشکلات شهرداریها و دهیاری ها

۱۹ آذر ۱۴۰۱