پنج شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰۵:۱۵:۱۱
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

دستگاههای خدماتی بخش میمه

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

بازدید میدانی فرماندار شهرستان از ادارات ودستگاههای خدماتی بخش میمه در روز شنبه یکم بهمن

۱ بهمن ۱۴۰۱