شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
۱۴:۱۶:۰۰
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

تجلیل از خیرین و حامیان خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)

۱ دی ۱۴۰۱