شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲
۰۲:۲۴:۰۶
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

خانه سالمندان

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

بازدیداز خانه سالمندان پرتو امید شاهین شهر

۲۵ دی ۱۴۰۱