شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
۱۳:۲۸:۴۰
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

حوزه عمرانی

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

بررسی مسائل و موضوعات دهیاریهای بخش مرکزی در حوزه عمرانی

۲۰ آذر ۱۴۰۱