پنج شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲
۲۰:۴۸:۱۰
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

جلسه شورای سرمایه گذاری

جلسه شورای سرمایه گذاری و مشارکت

۵ آذر ۱۴۰۱