شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
۱۴:۰۹:۲۶
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا

۱۲ دی ۱۴۰۱