سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰۵:۵۱:۴۵
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

تکیه به داشته های فردی

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

نشست صمیمی با استعدادهای برتر تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره)

۱۳ دی ۱۴۰۱