شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۳
۱۲:۳۵:۱۰
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

توسعه اقتصادی منطقه

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

بازدید از دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه

۳ بهمن ۱۴۰۱