شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲
۰۷:۱۵:۱۷
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

تنظیم بازار

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

کارگروه اقدام مشترک و تنظیم بازار شهرستان

۲۶ دی ۱۴۰۱