پنج شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰۵:۲۳:۲۱
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

تنظیم بازار

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

کارگروه اقدام مشترک و تنظیم بازار شهرستان

۲۶ دی ۱۴۰۱