پنج شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰۵:۵۵:۲۵
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

تقدیر

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

تقدیر وزیر امور اقتصادی و دارایی از مسئولین شهرستان

۶ آذر ۱۴۰۱
فرمانداری شاهین شهر ومیمه
همزمان با هفته کتاب

ارائه راهنمایی مطلوب در معرفی منابع و کتب میتواند سرآغاز هدایت فرد به مطالعه هدفمند باشد

۲۶ آبان ۱۴۰۱