شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
۱۴:۳۳:۰۸
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

تخلفات ساخت و ساز

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

بررسی پرونده های ارجاعی تخلفات ساخت و ساز، جلسه کمیسیون ماده۱۰۰

۲۴ آبان ۱۴۰۱