پنج شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰۶:۱۳:۰۳
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

تحقق رویکرد اقتصاد درونزا

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

بررسی مسائل و مشکلات روستاهای شهرستان با حضور مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری

۱۲ دی ۱۴۰۱