چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲
۱۸:۳۴:۳۹
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

بوستان حافظ شمالی

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

افتتاح و بهره برداری از بوستان حافظ شمالی در شاهین شهر

۳۰ آبان ۱۴۰۱