چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲
۱۸:۴۴:۳۸
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

بوستان حافظ شمالی

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

افتتاح و بهره برداری از بوستان حافظ شمالی در شاهین شهر

۳۰ آبان ۱۴۰۱