سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰۶:۳۵:۱۲
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

بررسی مسائل و موضوعات دهیاریهای بخش مرکزی

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

بررسی مسائل و موضوعات دهیاریهای بخش مرکزی در حوزه عمرانی

۲۰ آذر ۱۴۰۱