شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲
۰۲:۰۱:۴۴
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

بازدید میدانی

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

بازدید میدانی فرماندار شهرستان از ادارات ودستگاههای خدماتی بخش میمه در روز شنبه یکم بهمن

۱ بهمن ۱۴۰۱