شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲
۰۱:۳۸:۵۴
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

بازدید از هلال احمر

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

بازدید از جمعیت هلال احمر شاهین شهر

۲۲ آبان ۱۴۰۱