پنج شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲
۱۹:۱۱:۲۹
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

اطلاعیه

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

تعمیرات شبکه آبرسانی درشهرهای شاهین شهر،گز برخوار و گرگاب بمدت ۴۸ ساعت

۵ آذر ۱۴۰۱