شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
۱۳:۴۱:۲۶
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

ارج نهادن به جایگاه افراد توانمند

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

نشست صمیمی با استعدادهای برتر تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره)

۱۳ دی ۱۴۰۱