چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲
۱۳:۲۱:۴۲
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

ارتقاء دانش فنی

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

جلسه کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات

۱۹ دی ۱۴۰۱