پنج شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰۵:۵۳:۰۹
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

ارتباط دانشگاه و صنعت

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

بازدید از دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه

۳ بهمن ۱۴۰۱