شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲
۰۷:۴۵:۰۷
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

ارتباط دانشگاه و صنعت

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

بازدید از دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه

۳ بهمن ۱۴۰۱