سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰۵:۱۷:۱۰
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

اجرای دقیق مسائل امنیتی و حفاظتی آزمون

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

جلسه هماهنگی برگزاری نوبت اول آزمون دانشگاهها در دیماه۱۴۰۱

۲۸ دی ۱۴۰۱