پنج شنبه ۶ مهر ۱۴۰۲
۱۷:۴۷:۵۵
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

اجرای تمهیدات جهت آرامش داوطلبین

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

جلسه هماهنگی برگزاری نوبت اول آزمون دانشگاهها در دیماه۱۴۰۱

۲۸ دی ۱۴۰۱