دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳
۰۲:۳۷:۳۸
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

اتخاذ تدابیر در فصل سرما