شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲
۰۲:۱۴:۱۰
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

اتخاذ تدابیر در فصل سرما