چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲
۱۳:۰۶:۱۰
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

اتخاذ تدابیر در فصل سرما