پنج شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰۵:۰۹:۲۸
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

آسایش و رضایت شهروندان

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

بررسی آخرین اقدامات صورت گرفته در خصوص پروژه قطار شهری شاهین شهر -اصفهان

۳ بهمن ۱۴۰۱