پنج شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰۵:۴۵:۲۵
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

آرامش در بازار عرضه و تقاضا

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

کارگروه اقدام مشترک و تنظیم بازار شهرستان

۲۶ دی ۱۴۰۱