فرمانداری شاهین شهر و میمه
خانه
معاونت سياسي و اجتماعي
1394/03/02
 • بازدید مدیر کل محترم دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان از انجمن خیرین حمایت از بیماران خاص(مهر) شاهین شهر-95/4/27بازدید مدیر کل محترم دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان از انجمن خیرین حمایت از بیماران خاص(مهر) شاهین شهر-95/4/27
  بازدید مدیر کل محترم دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان از انجمن خیرین حمایت از بیماران خاص(مهر) شاهین شهر-95/4/27
 • بازدید مدیر کل محترم دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان از بهزیستی شهرستان-95/4/27بازدید مدیر کل محترم دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان از بهزیستی شهرستان-95/4/27
  بازدید مدیر کل محترم دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان از بهزیستی شهرستان-95/4/27
 • بازدید مدیر کل محترم دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان از بهزیستی شهرستان-95/4/27بازدید مدیر کل محترم دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان از بهزیستی شهرستان-95/4/27
  بازدید مدیر کل محترم دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان از بهزیستی شهرستان-95/4/27
 • راهپیمایی عفاف و حجاب-1395راهپیمایی عفاف و حجاب-1395
  راهپیمایی عفاف و حجاب-1395
 • راهپیمایی عفاف و حجاب-1395راهپیمایی عفاف و حجاب-1395
  راهپیمایی عفاف و حجاب-1395
 • افتتاح اولین نمایشگاه آثار نویسندگان و مولفین شاهین شهر در تالار شیخ بهایی 95/4/20افتتاح اولین نمایشگاه آثار نویسندگان و مولفین شاهین شهر در تالار شیخ بهایی 95/4/20
  افتتاح اولین نمایشگاه آثار نویسندگان و مولفین شاهین شهر در تالار شیخ بهایی 95/4/20
 • افتتاح اولین نمایشگاه آثار نویسندگان و مولفین شاهین شهر در تالار شیخ بهایی 95/4/20افتتاح اولین نمایشگاه آثار نویسندگان و مولفین شاهین شهر در تالار شیخ بهایی 95/4/20
  افتتاح اولین نمایشگاه آثار نویسندگان و مولفین شاهین شهر در تالار شیخ بهایی 95/4/20
 • جلسه هماهنگی برگزاری کنکور سراسری سال تحصیلی(95)- 95/4/21جلسه هماهنگی برگزاری کنکور سراسری سال تحصیلی(95)- 95/4/21
  جلسه هماهنگی برگزاری کنکور سراسری سال تحصیلی(95)- 95/4/21
 • کار گروه امور اجتماعی95/4/19کار گروه امور اجتماعی95/4/19
  کار گروه امور اجتماعی95/4/19
 • جلسه بررسی مسائل و مشکلات کانون های فرهنگی مساجد-مسجد امام حسن مجتبی (ع) خانه کارگر95/3/16جلسه بررسی مسائل و مشکلات کانون های فرهنگی مساجد-مسجد امام حسن مجتبی (ع) خانه کارگر95/3/16
  جلسه بررسی مسائل و مشکلات کانون های فرهنگی مساجد-مسجد امام حسن مجتبی (ع) خانه کارگر95/3/16
 • ستاد احياء زكات شهرستان-95/2/25ستاد احياء زكات شهرستان-95/2/25
  ستاد احياء زكات شهرستان-95/2/25
 • همايش آمرين به معروف و ناهين از منكر(ائمه جماعات و تشكل هاي مردمي(95/2/25همايش آمرين به معروف و ناهين از منكر(ائمه جماعات و تشكل هاي مردمي(95/2/25
  همايش آمرين به معروف و ناهين از منكر(ائمه جماعات و تشكل هاي مردمي(95/2/25
 • همايش آمرين به معروف و ناهين از منكر(ائمه جماعات و تشكل هاي مردمي(95/2/25همايش آمرين به معروف و ناهين از منكر(ائمه جماعات و تشكل هاي مردمي(95/2/25
  همايش آمرين به معروف و ناهين از منكر(ائمه جماعات و تشكل هاي مردمي(95/2/25
 • جلسه هماهنگي ستاد گراميداشت سوم خرداد و سالگرد رحلت امام خميني (ره) در سالن جلسات دفترامام جمعه شاهين شهر-95/2/21جلسه هماهنگي ستاد گراميداشت سوم خرداد و سالگرد رحلت امام خميني (ره) در سالن جلسات دفترامام جمعه شاهين شهر-95/2/21
  جلسه هماهنگي ستاد گراميداشت سوم خرداد و سالگرد رحلت امام خميني (ره) در سالن جلسات دفترامام جمعه شاهين شهر-95/2/21
 • جلسه هماهنگي ستاد گراميداشت سوم خرداد و سالگرد رحلت امام خميني (ره) در سالن جلسات دفترامام جمعه شاهين شهر-95/2/21جلسه هماهنگي ستاد گراميداشت سوم خرداد و سالگرد رحلت امام خميني (ره) در سالن جلسات دفترامام جمعه شاهين شهر-95/2/21
  جلسه هماهنگي ستاد گراميداشت سوم خرداد و سالگرد رحلت امام خميني (ره) در سالن جلسات دفترامام جمعه شاهين شهر-95/2/21
 • نهمين جشن تلاشگران برتر -تالار شيخ بهايي-95.2.17نهمين جشن تلاشگران برتر -تالار شيخ بهايي-95.2.17
  نهمين جشن تلاشگران برتر -تالار شيخ بهايي-95.2.17
 • نهمين جشن تلاشگران برتر -تالار شيخ بهايي-95.2.17نهمين جشن تلاشگران برتر -تالار شيخ بهايي-95.2.17
  نهمين جشن تلاشگران برتر -تالار شيخ بهايي-95.2.17
 • جلسه شوراي سياست گذاري امور مساجد شاهين شهر-95/2/14جلسه شوراي سياست گذاري امور مساجد شاهين شهر-95/2/14
  جلسه شوراي سياست گذاري امور مساجد شاهين شهر-95/2/14
 • جلسه ستاد شعبانيه شهرستان95/2/14جلسه ستاد شعبانيه شهرستان95/2/14
  جلسه ستاد شعبانيه شهرستان95/2/14
 • ستاد احياء امر به معروف و نهي از منكر شهرستان-95.2.7ستاد احياء امر به معروف و نهي از منكر شهرستان-95.2.7
  ستاد احياء امر به معروف و نهي از منكر شهرستان-95.2.7
 • نشست منطقه اي مشاوران امور بانوان شهرستان هاي اصفهان،برخوار ،خميني شهر،نجف آباد،لنجان،شاهين شهر وميمه-95/2/4نشست منطقه اي مشاوران امور بانوان شهرستان هاي اصفهان،برخوار ،خميني شهر،نجف آباد،لنجان،شاهين شهر وميمه-95/2/4
  نشست منطقه اي مشاوران امور بانوان شهرستان هاي اصفهان،برخوار ،خميني شهر،نجف آباد،لنجان،شاهين شهر وميمه-95/2/4
 • نشست منطقه اي مشاوران امور بانوان شهرستان هاي اصفهان،برخوار ،خميني شهر،نجف آباد،لنجان،شاهين شهر وميمه-95/2/4نشست منطقه اي مشاوران امور بانوان شهرستان هاي اصفهان،برخوار ،خميني شهر،نجف آباد،لنجان،شاهين شهر وميمه-95/2/4
  نشست منطقه اي مشاوران امور بانوان شهرستان هاي اصفهان،برخوار ،خميني شهر،نجف آباد،لنجان،شاهين شهر وميمه-95/2/4
 • سمينار سازمنديهاي اجتماعي و آمايش سرزمين ايران - دانشگاه پيام نور مركزشاهين شهر-95/1/28 سمينار سازمنديهاي اجتماعي و آمايش سرزمين ايران - دانشگاه پيام نور مركزشاهين شهر-95/1/28
  سمينار سازمنديهاي اجتماعي و آمايش سرزمين ايران - دانشگاه پيام نور مركزشاهين شهر-95/1/28
 • اجراي طرح حافظان سلامت94/12/18اجراي طرح حافظان سلامت94/12/18
  اجراي طرح حافظان سلامت94/12/18
 • اجراي طرح حافظان سلامت94/12/18اجراي طرح حافظان سلامت94/12/18
  اجراي طرح حافظان سلامت94/12/18
 • اجراي طرح بسيج سلامت نوروزي در شهرستان-94/12/22اجراي طرح بسيج سلامت نوروزي در شهرستان-94/12/22
  اجراي طرح بسيج سلامت نوروزي در شهرستان-94/12/22
 • اجراي طرح بسيج سلامت نوروزي در شهرستان-94/12/22اجراي طرح بسيج سلامت نوروزي در شهرستان-94/12/22
  اجراي طرح بسيج سلامت نوروزي در شهرستان-94/12/22
 • مراسم روز درختكاري در شهر گرگابمراسم روز درختكاري در شهر گرگاب
  مراسم روز درختكاري در شهر گرگاب
 • جلسه ستاد خدمات سفر شهرستان94.12.17جلسه ستاد خدمات سفر شهرستان94.12.17
  جلسه ستاد خدمات سفر شهرستان94.12.17
 • مراسم نماز وحدت با حضور نيروهاي مسلح،مسئولين و عموم مردم در مسجد جامع حافظ شاهين شهر-94.11.17مراسم نماز وحدت با حضور نيروهاي مسلح،مسئولين و عموم مردم در مسجد جامع حافظ شاهين شهر-94.11.17
  مراسم نماز وحدت با حضور نيروهاي مسلح،مسئولين و عموم مردم در مسجد جامع حافظ شاهين شهر-94.11.17
 • همايش تجليل از فعالين قرآني شهرستان94/11/14همايش تجليل از فعالين قرآني شهرستان94/11/14
  همايش تجليل از فعالين قرآني شهرستان94/11/14
 • همايش تجليل از فعالين قرآني شهرستان94/11/14همايش تجليل از فعالين قرآني شهرستان94/11/14
  همايش تجليل از فعالين قرآني شهرستان94/11/14
 • كارگروه تخصصي فرهنگي اجتماعي شهرستان94/4/24كارگروه تخصصي فرهنگي اجتماعي شهرستان94/4/24
  كارگروه تخصصي فرهنگي اجتماعي شهرستان94/4/24
 • ستاد گراميداشت پنجم مرداد94/4/23ستاد گراميداشت پنجم مرداد94/4/23
  ستاد گراميداشت پنجم مرداد94/4/23
 • ستاد گراميداشت پنجم مرداد94/4/23ستاد گراميداشت پنجم مرداد94/4/23
  ستاد گراميداشت پنجم مرداد94/4/23
 • شوراي فرهنگ عمومي94/4/23شوراي فرهنگ عمومي94/4/23
  شوراي فرهنگ عمومي94/4/23
 • شوراي فرهنگ عمومي94/4/23شوراي فرهنگ عمومي94/4/23
  شوراي فرهنگ عمومي94/4/23
 • ستاد ساماندهي امور جوانان94/3/3ستاد ساماندهي امور جوانان94/3/3
  ستاد ساماندهي امور جوانان94/3/3
 • شوراي پشتيباني سواد آموزي شهرستان94/2/30شوراي پشتيباني سواد آموزي شهرستان94/2/30
  شوراي پشتيباني سواد آموزي شهرستان94/2/30
 • جلسه هماهنگي بزرگداشت سوم خرداد و بيست و ششمين سالگرد ارتحال ملكوتي حضرت امام خميني(ره)94/2/5جلسه هماهنگي بزرگداشت سوم خرداد و بيست و ششمين سالگرد ارتحال ملكوتي حضرت امام خميني(ره)94/2/5
  جلسه هماهنگي بزرگداشت سوم خرداد و بيست و ششمين سالگرد ارتحال ملكوتي حضرت امام خميني(ره)94/2/5

كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.
Powered by DorsaPortal