پنج شنبه ۶ مهر ۱۴۰۲
۱۱:۰۰:۳۱
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

واکسیناسیون عمومی