چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲
۱۹:۴۹:۳۵
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

مسجدجامع گز