شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
۱۵:۲۱:۳۷
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

مسجدجامع گز