پنج شنبه ۶ مهر ۱۴۰۲
۱۶:۴۸:۴۳
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

شهرتاریخی میمه