فرمانداری شاهین شهر و میمه
خانه
افتتاحيه ها
1394/01/10
 • آیین افتتاح نمازخانه جدید دبیرستان حکمت شاهین شهر96/7/1آیین افتتاح نمازخانه جدید دبیرستان حکمت شاهین شهر96/7/1
  آیین افتتاح نمازخانه جدید دبیرستان حکمت شاهین شهر96/7/1
 • آیین افتتاح نمازخانه جدید دبیرستان حکمت شاهین شهر96/7/1آیین افتتاح نمازخانه جدید دبیرستان حکمت شاهین شهر96/7/1
  آیین افتتاح نمازخانه جدید دبیرستان حکمت شاهین شهر96/7/1
 • مراسم آغاز سال تحصیلی مدارس علمیه خواهران شاهین شهر,دولت آباد, ملک شهر و رهنان96/7/1مراسم آغاز سال تحصیلی مدارس علمیه خواهران شاهین شهر,دولت آباد, ملک شهر و رهنان96/7/1
  مراسم آغاز سال تحصیلی مدارس علمیه خواهران شاهین شهر,دولت آباد, ملک شهر و رهنان96/7/1
 • مراسم آغاز سال تحصیلی مدارس علمیه خواهران شاهین شهر,دولت آباد, ملک شهر و رهنان96/7/1مراسم آغاز سال تحصیلی مدارس علمیه خواهران شاهین شهر,دولت آباد, ملک شهر و رهنان96/7/1
  مراسم آغاز سال تحصیلی مدارس علمیه خواهران شاهین شهر,دولت آباد, ملک شهر و رهنان96/7/1
 • مراسم آغاز سال تحصیلی مدارس علمیه خواهران شاهین شهر,دولت آباد, ملک شهر و رهنان96/7/1مراسم آغاز سال تحصیلی مدارس علمیه خواهران شاهین شهر,دولت آباد, ملک شهر و رهنان96/7/1
  مراسم آغاز سال تحصیلی مدارس علمیه خواهران شاهین شهر,دولت آباد, ملک شهر و رهنان96/7/1
 • همزمان با هفته دولت، با حضور فرماندار شهرستان شاهین شهر ومیمه و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی آیین افتتاح ساختمان جدید مرکز درمانی شهر گز و برخوار برگزار گردید. 96/6/6همزمان با هفته دولت، با حضور فرماندار شهرستان شاهین شهر ومیمه و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی آیین افتتاح ساختمان جدید مرکز درمانی شهر گز و برخوار برگزار گردید. 96/6/6
  همزمان با هفته دولت، با حضور فرماندار شهرستان شاهین شهر ومیمه و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی آیین افتتاح ساختمان جدید مرکز درمانی شهر گز و برخوار برگزار گردید. 96/6/6
 • آیین افتتاح و بهره برداری ساختمان پایگاه امداد و نجات بین شهری خیر داوطلب حاج منوچهر مومن زاده 96/3/21آیین افتتاح و بهره برداری ساختمان پایگاه امداد و نجات بین شهری خیر داوطلب حاج منوچهر مومن زاده 96/3/21
  آیین افتتاح و بهره برداری ساختمان پایگاه امداد و نجات بین شهری خیر داوطلب حاج منوچهر مومن زاده 96/3/21
 • آیین افتتاح و بهره برداری ساختمان پایگاه امداد و نجات بین شهری خیر داوطلب حاج منوچهر مومن زاده 96/3/21آیین افتتاح و بهره برداری ساختمان پایگاه امداد و نجات بین شهری خیر داوطلب حاج منوچهر مومن زاده 96/3/21
  آیین افتتاح و بهره برداری ساختمان پایگاه امداد و نجات بین شهری خیر داوطلب حاج منوچهر مومن زاده 96/3/21
 • آیین افتتاح و بهره برداری ساختمان پایگاه امداد و نجات بین شهری خیر داوطلب حاج منوچهر مومن زاده 96/3/21آیین افتتاح و بهره برداری ساختمان پایگاه امداد و نجات بین شهری خیر داوطلب حاج منوچهر مومن زاده 96/3/21
  آیین افتتاح و بهره برداری ساختمان پایگاه امداد و نجات بین شهری خیر داوطلب حاج منوچهر مومن زاده 96/3/21
 • آیین افتتاح و بهره برداری ساختمان پایگاه امداد و نجات بین شهری خیر داوطلب حاج منوچهر مومن زاده 96/3/21آیین افتتاح و بهره برداری ساختمان پایگاه امداد و نجات بین شهری خیر داوطلب حاج منوچهر مومن زاده 96/3/21
  آیین افتتاح و بهره برداری ساختمان پایگاه امداد و نجات بین شهری خیر داوطلب حاج منوچهر مومن زاده 96/3/21
 • آیین کلنگ زنی مسجد حضرت امام علی(ع) و حسینیه محبان حضرت فاطمه زهرا(س)96.3.3آیین کلنگ زنی مسجد حضرت امام علی(ع) و حسینیه محبان حضرت فاطمه زهرا(س)96.3.3
  آیین کلنگ زنی مسجد حضرت امام علی(ع) و حسینیه محبان حضرت فاطمه زهرا(س)96.3.3
 • آیین کلنگ زنی مسجد حضرت امام علی(ع) و حسینیه محبان حضرت فاطمه زهرا(س)آیین کلنگ زنی مسجد حضرت امام علی(ع) و حسینیه محبان حضرت فاطمه زهرا(س)
  آیین کلنگ زنی مسجد حضرت امام علی(ع) و حسینیه محبان حضرت فاطمه زهرا(س)
 • افتتاح مسجد حضرت جواد الائمه با حضور استاندار محترم اصفهانافتتاح مسجد حضرت جواد الائمه با حضور استاندار محترم اصفهان
  افتتاح مسجد حضرت جواد الائمه با حضور استاندار محترم اصفهان
 • افتتاح نمايشگاه دفاع مقدسافتتاح نمايشگاه دفاع مقدس
  افتتاح نمايشگاه دفاع مقدس
 • افتتاح نمايشگاه دفاع مقدسافتتاح نمايشگاه دفاع مقدس
  افتتاح نمايشگاه دفاع مقدس
 • آيين كلنگزني مدرسه 9 كلاسه در شهر گرگابآيين كلنگزني مدرسه 9 كلاسه در شهر گرگاب
  آيين كلنگزني مدرسه 9 كلاسه در شهر گرگاب
 • افتتاح دانشكده فني با حضور استاندار محترم اصفهانافتتاح دانشكده فني با حضور استاندار محترم اصفهان
  افتتاح دانشكده فني با حضور استاندار محترم اصفهان
 • افتتاح دانشكده فني با حضور استاندار محترم اصفهانافتتاح دانشكده فني با حضور استاندار محترم اصفهان
  افتتاح دانشكده فني با حضور استاندار محترم اصفهان
 • كلنگزني ساختمان جديد اداري در بيمارستان گلديسكلنگزني ساختمان جديد اداري در بيمارستان گلديس
  كلنگزني ساختمان جديد اداري در بيمارستان گلديس
 • افتتاح بخش هاي جديد در بيمارستان گلديسافتتاح بخش هاي جديد در بيمارستان گلديس
  افتتاح بخش هاي جديد در بيمارستان گلديس
 • افتتاح و بهره برداري خانه بهداشت حسن رباطافتتاح و بهره برداري خانه بهداشت حسن رباط
  افتتاح و بهره برداري خانه بهداشت حسن رباط
 • افتتاح و بهره برداري خانه بهداشت حسن رباطافتتاح و بهره برداري خانه بهداشت حسن رباط
  افتتاح و بهره برداري خانه بهداشت حسن رباط
 • افتتاح و بهربرداري ساختمان آتش نشاني شهر گرگابافتتاح و بهربرداري ساختمان آتش نشاني شهر گرگاب
  افتتاح و بهربرداري ساختمان آتش نشاني شهر گرگاب
 • افتتاح موزه شهر گرگابافتتاح موزه شهر گرگاب
  افتتاح موزه شهر گرگاب
 • افتتاح و بهره برداري پروژه گازرساني شهرك صنعتي چرمشهر و نواحي همجوارافتتاح و بهره برداري پروژه گازرساني شهرك صنعتي چرمشهر و نواحي همجوار
  افتتاح و بهره برداري پروژه گازرساني شهرك صنعتي چرمشهر و نواحي همجوار
 • افتتاح پروژه آبياري تحت فشاردر سطح 10 هكتارافتتاح پروژه آبياري تحت فشاردر سطح 10 هكتار
  افتتاح پروژه آبياري تحت فشاردر سطح 10 هكتار

كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.
Powered by DorsaPortal