فرمانداری شاهین شهر و میمه
خانه
ديدار با خانواده هاي معظم شهداء،جانبازان ،ايثارگران
1394/01/10
 • دیدار فرماندار شهرستان با خانواده معظم شهیدان حکیمیان97/09/25دیدار فرماندار شهرستان با خانواده معظم شهیدان حکیمیان97/09/25
  دیدار فرماندار شهرستان با خانواده معظم شهیدان حکیمیان97/09/25
 • دیدار فرماندار شهرستان با خانواده معظم شهیدان حکیمیان97/09/25 دیدار فرماندار شهرستان با خانواده معظم شهیدان حکیمیان97/09/25
  دیدار فرماندار شهرستان با خانواده معظم شهیدان حکیمیان97/09/25
 • مراسم گرامیداشت یاد وخاطره شهید خدمت میلاد آروی از جانباختگان سانحه کشتی سانچی ،با حضور دکتر مهرعلیزاده استاندار معزز اصفهان و علیرضا بصیری فرماندار شهرستان شاهین‌شهر و میمه.96/12/1مراسم گرامیداشت یاد وخاطره شهید خدمت میلاد آروی از جانباختگان سانحه کشتی سانچی ،با حضور دکتر مهرعلیزاده استاندار معزز اصفهان و علیرضا بصیری فرماندار شهرستان شاهین‌شهر و میمه.96/12/1
  مراسم گرامیداشت یاد وخاطره شهید خدمت میلاد آروی از جانباختگان سانحه کشتی سانچی ،با حضور دکتر مهرعلیزاده استاندار معزز اصفهان و علیرضا بصیری فرماندار شهرستان شاهین‌شهر و میمه.96/12/1
 • مراسم گرامیداشت یاد وخاطره شهید خدمت میلاد آروی از جانباختگان سانحه کشتی سانچی ،با حضور دکتر مهرعلیزاده استاندار معزز اصفهان و علیرضا بصیری فرماندار شهرستان شاهین‌شهر و میمه.96/12/1مراسم گرامیداشت یاد وخاطره شهید خدمت میلاد آروی از جانباختگان سانحه کشتی سانچی ،با حضور دکتر مهرعلیزاده استاندار معزز اصفهان و علیرضا بصیری فرماندار شهرستان شاهین‌شهر و میمه.96/12/1
  مراسم گرامیداشت یاد وخاطره شهید خدمت میلاد آروی از جانباختگان سانحه کشتی سانچی ،با حضور دکتر مهرعلیزاده استاندار معزز اصفهان و علیرضا بصیری فرماندار شهرستان شاهین‌شهر و میمه.96/12/1
 • دیدار با خانواده شادروان مرحوم میلاد آروی از جانباختگان حادثه دلخراش نفتکش سانچیدیدار با خانواده شادروان مرحوم میلاد آروی از جانباختگان حادثه دلخراش نفتکش سانچی
  دیدار با خانواده شادروان مرحوم میلاد آروی از جانباختگان حادثه دلخراش نفتکش سانچی
 • دیدار با خانواده شادروان مرحوم میلاد آروی از جانباختگان حادثه دلخراش نفتکش سانچیدیدار با خانواده شادروان مرحوم میلاد آروی از جانباختگان حادثه دلخراش نفتکش سانچی
  دیدار با خانواده شادروان مرحوم میلاد آروی از جانباختگان حادثه دلخراش نفتکش سانچی
 • ديدار با خانوادهاي محترم آزادگان 94/4/20ديدار با خانوادهاي محترم آزادگان 94/4/20
  ديدار با خانوادهاي محترم آزادگان 94/4/20
 • ديدار با آزادگان 94/4/20ديدار با آزادگان 94/4/20
  ديدار با آزادگان 94/4/20
 • تجليل از بانوان جانباز شهرستانتجليل از بانوان جانباز شهرستان
  تجليل از بانوان جانباز شهرستان
 • تجليل از بانوان جانباز شهرستانتجليل از بانوان جانباز شهرستان
  تجليل از بانوان جانباز شهرستان
 • تجليل از بانوان جانباز شهرستانتجليل از بانوان جانباز شهرستان
  تجليل از بانوان جانباز شهرستان
 • همزمان با ولادت با سعادت حضرت زهرا(س) مراسم تجليل از بانوان جانباز شهرستانهمزمان با ولادت با سعادت حضرت زهرا(س) مراسم تجليل از بانوان جانباز شهرستان
  همزمان با ولادت با سعادت حضرت زهرا(س) مراسم تجليل از بانوان جانباز شهرستان
 • همزمان با ولادت با سعادت حضرت زهرا(س) مراسم تجليل از بانوان جانباز شهرستانهمزمان با ولادت با سعادت حضرت زهرا(س) مراسم تجليل از بانوان جانباز شهرستان
  همزمان با ولادت با سعادت حضرت زهرا(س) مراسم تجليل از بانوان جانباز شهرستان
 • همزمان با ولادت با سعادت حضرت زهرا(س) مراسم تجليل از بانوان جانباز شهرستان همزمان با ولادت با سعادت حضرت زهرا(س) مراسم تجليل از بانوان جانباز شهرستان
  همزمان با ولادت با سعادت حضرت زهرا(س) مراسم تجليل از بانوان جانباز شهرستان
 • ديدار با خانواده هاي معظم شهداء،جانبازان،ايثارگرانديدار با خانواده هاي معظم شهداء،جانبازان،ايثارگران
  ديدار با خانواده هاي معظم شهداء،جانبازان،ايثارگران
 • ديدار با خانواده هاي معظم شهداء،جانبازان،ايثارگرانديدار با خانواده هاي معظم شهداء،جانبازان،ايثارگران
  ديدار با خانواده هاي معظم شهداء،جانبازان،ايثارگران
 • ديدار با خانواده هاي معظم شهداء،جانبازان،ايثارگرانديدار با خانواده هاي معظم شهداء،جانبازان،ايثارگران
  ديدار با خانواده هاي معظم شهداء،جانبازان،ايثارگران
 • ديدار با خانواده هاي معظم شهداء،جانبازان،ايثارگرانديدار با خانواده هاي معظم شهداء،جانبازان،ايثارگران
  ديدار با خانواده هاي معظم شهداء،جانبازان،ايثارگران
 • ديدار با خانواده هاي معظم شهداء،جانبازان،ايثارگرانديدار با خانواده هاي معظم شهداء،جانبازان،ايثارگران
  ديدار با خانواده هاي معظم شهداء،جانبازان،ايثارگران
 • ديدار با خانواده هاي معظم شهداء،جانبازان،ايثارگرانديدار با خانواده هاي معظم شهداء،جانبازان،ايثارگران
  ديدار با خانواده هاي معظم شهداء،جانبازان،ايثارگران
 • ديدار با خانواده هاي معظم شهداء،جانبازان،ايثارگرانديدار با خانواده هاي معظم شهداء،جانبازان،ايثارگران
  ديدار با خانواده هاي معظم شهداء،جانبازان،ايثارگران
 • ديدار با خانواده هاي معظم شهداء،جانبازان،ايثارگرانديدار با خانواده هاي معظم شهداء،جانبازان،ايثارگران
  ديدار با خانواده هاي معظم شهداء،جانبازان،ايثارگران
 • ديدار با خانواده هاي معظم شهداء،جانبازان،ايثارگرانديدار با خانواده هاي معظم شهداء،جانبازان،ايثارگران
  ديدار با خانواده هاي معظم شهداء،جانبازان،ايثارگران
 • ديدار با خانواده هاي معظم شهداء،جانبازان،ايثارگرانديدار با خانواده هاي معظم شهداء،جانبازان،ايثارگران
  ديدار با خانواده هاي معظم شهداء،جانبازان،ايثارگران
 • ديدار با خانواده هاي معظم شهداء،جانبازان،ايثارگرانديدار با خانواده هاي معظم شهداء،جانبازان،ايثارگران
  ديدار با خانواده هاي معظم شهداء،جانبازان،ايثارگران
 • ديدار با خانواده هاي معظم شهداء،جانبازان،ايثارگرانديدار با خانواده هاي معظم شهداء،جانبازان،ايثارگران
  ديدار با خانواده هاي معظم شهداء،جانبازان،ايثارگران
 • ديدار با خانواده هاي معظم شهداء،جانبازان،ايثارگرانديدار با خانواده هاي معظم شهداء،جانبازان،ايثارگران
  ديدار با خانواده هاي معظم شهداء،جانبازان،ايثارگران
 • ديدار با خانواده هاي معظم شهداء،جانبازان،ايثارگرانديدار با خانواده هاي معظم شهداء،جانبازان،ايثارگران
  ديدار با خانواده هاي معظم شهداء،جانبازان،ايثارگران
 • ديدار با خانواده هاي معظم شهداء،جانبازان،ايثارگرانديدار با خانواده هاي معظم شهداء،جانبازان،ايثارگران
  ديدار با خانواده هاي معظم شهداء،جانبازان،ايثارگران
 • ديدار با خانواده هاي معظم شهداء،جانبازان،ايثارگرانديدار با خانواده هاي معظم شهداء،جانبازان،ايثارگران
  ديدار با خانواده هاي معظم شهداء،جانبازان،ايثارگران

كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.
Powered by DorsaPortal