فرمانداری شاهین شهر و میمه
خانه
راهنماي تلفن

عنوان

تلفنخانه

دورنگار

آدرس پستي اداره

فرمانداري شاهين­ شهر و ميمه

5-45227474

45227949

شاهين شهر – خ شهيد منتظري

 

معاونت برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري

5-45227474

45242001

معاونت سياسي، اجتماعي فرمانداري

5-45227474

45222500

بخشداري مركزي

45227474

45228586

مستقر در فرمانداري

بخشداري ميمه

45422233

45422477

45422877

ميمه- خيابان انقلاب اسلامي- بخشداري ميمه

شهرداري شاهين­ شهر

45222901

45225200

45226989

شاهين شهر – فلكه فاطميه

شهرداري گز برخوار

45721961

45721960

گز برخوار- نبش بلوار معلم و كشاورز

 

شهرداري گرگاب

45754545

45754546

45753330

گرگاب- انتهاي بلوار امام خميني(ره)

 

شهرداري ميمه

45422433

45422434

45422833

ميمه- بلوار انقلاب اسلامي- شهرداري ميمه

 

شهرداري وزوان

45422277

45422344

45422826

وزوان- خ امام خميني(ره)- شهرداري وزوان

شهرداري لاي بيد

45332500

45332234

شهر لاي بيد- بلوار امام خميني(ره)

شوراي اسلامي شاهين­ شهر

5227088

5224238

شاهين شهر

شوراي اسلامي  شهر گز

-

5721861

شهر گز

شوراي اسلامي شهر گرگاب

--

5754660

گرگاب – بلوار امام – جنب شركت تعاوني آزادي

شوراي اسلامي شهر ميمه

45422434

45422833

شهرداري ميمه

شوراي اسلامي شهر وزوان

45422344

45422277

45422826

وزوان- خ امام خميني(ره)- شهرداري وزوان- طبقه دوم

شوراي اسلامي شهر لاي بيد

45332114

--

شهر لاي بيد – دفتر شهرداري

شوراي اسلامي شهرستان

45227250

45227250

شاهين شهر- خ شهيد مطهري(بهداري)- نبش ميدان شوراي اسلامي شهرستان

شوراي اسلامي بخش مركزي

--

45229933

بخشداري مركزي

شوراي اسلامي بخش ميمه

45422233

45422477

45422877

ميمه- خ انقلاب اسلامي- بخشداري- دفتر شوراي اسلامي بخش ميمه

دادگستري شهرستان شاهين شهر و ميمه

-

45224447

شاهين شهر- بلوار شهيد منتظري بعد از ساختمان فرمانداري

دادسراي عمومي و انقلاب شاهين شهر و ميمه

8- 45222037

45227774

شاهين شهر- بلوار شهيد منتظري – فرعي 1


تأمين اجتماعي شعبه شاهين شهر

45227036

45227700

45227500

شاهين شهر- بلوار امام- خيابان دهخدا- فرعي 3 شرقي

اداره تعاون روستايي شهرستان

63- 45256962

45252218

45256960

شاهين شهر-بلوار آيت اله طالقاني- جنب پست برق- اداره تعاون روستايي شهرستان

 

مديريت آموزش و پرورش شاهين شهر

6-45227201

45227210

شاهين شهر- بلوار امام خميني(ره)

آموزش و پرورش ميمه

45422112

45422622

ميمه- خ 22 بهمن- اداره آموزش و پرورش

اداره ثبت احوال شاهين شهر

45227373

45227374

بلوار شهيد محمد منتظري- پشت دادگستري-

اداره ثبت اسناد واملاك شهرستان

45250031

45251370

شاهين شهر- بلوار مدرس

كميته امداد امام خميني(ره)شهرستان

45227444

45223800

شاهين شهر- بلوار امام (ره)- روبروي آموزش و پرورش

اداره بهزيستي شهرستان

2- 45245081

45246080

شاهين شهر – خ فردوسي- بين فرعي 2 و 3 شرقي

جمعيت هلال احمر شهرستان

44-45220043

45223763

شاهين شهر- خ امام خميني(ره)- خ دهخدا- فرعي 1 شرقي- جمعيت هلال احمر

بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان

45253700

45257317

شاهين شهر- بلوار طالقاني-

خ شهيد مدرس- روبروي

تقاطع اول

بنياد شهيد و امور ايثارگران شهرستان

45222070

 45228520

45222090

45222099

شاهين شهر- بلوار امام (ره)- مقابل شهرداري- بنياد شهيد و امور ايثارگران شهرستان

 

اداره برق شهرستان

45245418

45240010

45240009

بلوار امام خميني (ره)- جنب پمپ بنزين

 

شركت آب و فاضلاب شهرستان

2- 45225051

45231704

شاهين شهر- خ مخابرات- فرعي 1 غربي- پ 15

شركت آب و فاضلاب روستايي شهرستان

45246363

45273322

45273344

شاهين شهر- خ نظامي- فرعي 1 غربي- پ 63

اداره مخابرات شهرستان

45243333

45241555

شاهين شهر بلوار امام- اداره مخابرات

 

اداره پست شهرستان

193

45248400

45243939

45241616

شاهين شهر- بلوار امام خميني(ره)- مقابل پمپ بنزين

اداره گاز شهرستان

--

45219050

شاهين شهر، خ شهيد صياد شيرازي

شركت پخش فرآورده هاي نفتي شهرستان

45257254

45258255

شاهين شهر- خ عطار- بين فرعي 9 و 10 شرقي

شبكه بهداشت­ودرمان شهرستان­                   

9-45250026

45250099

شاهين شهر- بلوار طالقاني- فرعي 9 غربي

شبكه دامپزشكي شهرستان

45225514

45225515

شاهين شهر- بالاتر از ميدان دانشگاه مالك اشتر- بلوارهسا- نرسيده به پل هوايي هسا

اداره بيمه خدمات درماني شهرستان

--

45240830

شاهين شهر- خ حافظ شمالي- نبش فرعي 6 غربي- پ 2

اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان

45257423

45257020

شاهين شهر- خ عطار- فرعي 9 شرقي

اداره تعزيرات حكومتي

-

45220100

شاهين شهر- خ مخابرات – نبش فرعي 5 غربي

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان

58- 45231255

45231259

ميدان فاطميه- خ مطهري- فرعي 3 شرقي- پ 15

ستاد اقامه نماز شاهين شهر

45221200

45221956

شاهين شهر- خ بسيج

اداره تبليغات اسلامي شهرستان

-

45227411

شاهين شهر- بلوار امام خميني(ره)- بلوار عطار-فرعي يك غربي

اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان

45245001

45276566

شاهين شهر- خيابان نظامي- فرعي 8 شرقي- پ 1- پشت پارك ياسمن

مركز آموزش فني و حرفه اي

45206000

45206005

شاهين شهر- انتهاي خ سعدي جنوبي- ابتداي خ مهارت شمالي بعد از استخر قو

مديريت جهاد كشاورزي شهرستان          

3- 45248002

45245030

-

اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان

45220020

45220220

شاهين شهر- بلوار آيت ا... بهشتي (مخابرات)- فرعي 12 غربي- اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان

اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي شهرستان

45225001

45225002

45226809

شاهين شهر- خ مخابرات- فرعي 14 شرقي

اداره ورزش و جوانان شهرستان

45222024

45227117

شاهين شهر- فلكه فاطميه- خ شهيد مطهري

اداره امور مالياتي شهرستان

45259908

45259909

45257012

45257067

شاهين شهر- خيابان عطار- نبش فرعي 9 شرقي

ميراث فرهنگي، صنايع­ دستي و گردشگري شهرستان

--

45727557

45232150

شاهين شهر- روبروي دادسراي شاهين شهر- ساختمان قديم فرمانداري

اداره راه و شهرسازي شهرستان

45220016

45227595

شاهين شهر- خ عطار- فرعي 4 شرقي

اداره حفاظت محيط زيست شهرستان

45250928

45250928

شاهين شهر- بلوار طالقاني- خ ايثارگران- - پلاك 66

سازمان تأمين اجتماعي گز

45722033

45722083

45724039

گز برخوار- خ خواجه نصير

تأمين اجتماعي ميمه

45422343

45422499

45422988

ميمه- خ گلزار شهدا

اداره كتابخانه هاي عمومي شهرستان

45220830

45227830

شاهين شهر- بلوار امام خميني(ره)- روبروي پارك عطار- اداره كتابخانه هاي عمومي

اداره ثبت احوال ميمه

45422800

45424200

ميمه- خ انقلاب اسلامي- بلوار حضرت محمد(ص)

سازمان آتش نشاني و خدماتي ايمني

-

45266201

گلديس- بلوار يادگار امام- جنب پمپ بنزين

اداره منابع آب شهرستانهاي خميني­شهر، شاهين­شهر و ميمه، برخوار

-

 

بلوار شريعتي-جنب پزشك قانوني-پلاك83 شمالي

اتاق اصناف

45244247

45244247

شاهين شهر- خ فردوسي- فرعي 2 غربي

دانشگاه آزاد اسلامي (مركز شاهين شهر)

-

45228002

شاهين شهر- خ شهيد بهشتي- فرعي 9 غربي

 

دانشگاه پيام نور مركز شاهين شهر

14- 45200810

45200815

شاهين شهر- خانه كارگر- انتهاي بلوار نور- دانشگاه پيام نور

 

دانشگاه پيام نور وزوان

45422627

45424142

45426661

45422511

وزوان

 

دانشگاه پيام نور گز

45721980

45721981

شهر گز- بلوار امام – طبقه فوقاني شهرداري

 

دانشگاه صنعتي مالك اشتر شاهين­شهر

4-45226001

45225096

شاهين شهر- انتهاي خيابان فردوسي

دانشگاه آزاد اسلامي ميمه

45422828

45422929

45422930

ميمه- بلوار دانشگاه


 

 

تاریخ به روز رسانی: 1395/02/19
تعداد بازدید: 11312
امتیازدهی
میانگین امتیازها:1 تعداد کل امتیازها:1
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.
Powered by DorsaPortal