بازدید فرماندار از مرکز دوم تجمعی واکسیناسیون کرونا در مرکز شهرستان در تاسوعای حسینی

بازدید فرماندار از مرکز دوم تجمعی واکسیناسیون کرونا در مرکز شهرستان
در صبح امروز تاسوعای حسینی

اسفندیار تاجمیری فرماندار شهرستان با همراهی مدیر شبکه بهداشت، فرمانده انتظامی و مدیر هلال احمر شهرستان از سالن ورزشی انقلاب شاهین شهر بعنوان مرکز دوم تجمعی واکسیناسیون کرونا بازدید و از نزدیک در جریان اجرای واکسیناسیون در این مرکز که با همکاری شبکه بهداشت و ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام میشود قرار گرفت.
گفتنی است با برنامه ریزی ستاد مدیریت کرونای شهرستان و همکاری بین بخشی ادارات و نهادهای شهرستان با شبکه بهداشت و درمان،از جامعه هدف تاکنون ۲۸ درصد نوبت اول و ۱۰ درصد نوبت دوم واکسن را دریافت داشته اند و شهرستان در این زمینه در موقعیت پیشرو در بین شهرستانهای بزرگ استان قرار دارد.