1

مخالفت هیات تطبیق با افزایش کرایه تاکسی کلیه خطوط برای دومین بار در سال ۱۴۰۲

جلسه هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهرستان با حضور فرماندار شهرستان و رئیس دادگستری شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد.

مخالفت هیات تطبیق با مصوبه شورای اسلامی شهر شاهین شهر مبنی بر افزایش کرایه تاکسی کلیه خطوط برای دومین بار در سال ۱۴۰۲ ( کرایه سواری شاهین شهر _اصفهان ابتدای سال با مصوبه شورا از ۹۵۰۰ تومان به ۱۴۵۰۰ تومان افزایش یافته بود که شورای اسلامی شهر شاهین شهر بنا به درخواست رانندگان تاکسی مجددا پیشنهاد افزایش مجدد به ۲۰ هزار تومان را مصوب کرده بود که با مخالفت هیات تطبیق مواجه شد) در جلسه هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی با لایحه های شهرداری شاهین شهر در خصوص انجام تشریفات قانونی تملک پلاک (پمپ بنزین قدس) که در مسیر اجرای پروژه ملی مترو قرار گرفته طبق توافقنامه فی مابین، همچنین واگذاری به صورت رایگان چمن مصنوعی مستعمل مجموعه ورزشی تختی به متراژ تقریبی ۶۰۰ متر مربع بین مدارس سطح شهر و همچنین موضوع صورتجلسه کارگروه ماده ۱۸ حمل ونقل دانش آموزی آموزش و پرورش مبنی بر تصویب نرخ کرایه حمل ونقل دانش آموزی برای سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به استناد بند ۶ ماده ۶ اساسنامه سازمان مدیریت حمل ونقل وبند ۲۷ ماده ۸۰ قانون شوراها با ورودی ۴۰۰ هزارتومان ماهیانه و ۲۰ هزار تومان به ازاء هر کیلومتر موافقت گردید.

اعضای هیات تطبیق مصوبات همچنین با لایحه  شهرداری گرگاب در خصوص موضوع برگزاری مناقصه جهت معابر شهرک گلستان( زیر سازی ، جدول گذاری وساخت پارک دوم مجموعه شهرک ۲۲ هکتاری گلستان )، خرید واجرای آسفالت معابر سطح شهر و اجرای کانیو وجدول گذاری کوچه ها و فرعی های سطح شهر جهت هدایت آبهای سطحی موافقت نمودند.

در این جلسه همچنین انتخابات هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر گرگاب و اعضای کمیسیون های شورای اسلامی گرگاب اعم از  کمیسیون ماده ۵، کمیسیون های فرهنگی و ماده ۱۰۰ ، تجدید نظر ماده ۱۰۰ وماده ۷۷، عمران معاملات ، سرمایه گذاری ، حمل ونقل ومشاغل مزاحم شهری  مورد بررسی وتایید قرار گرفت.