1

دیدار فرماندار با خانواده شهید هادیان

دیدار فرماندار با خانواده شهید هادیان

سید محمدرضا کاظمی طبا فرماندار با حضور در منزل شهید هادیان از شهدای شهرگزبرخواربا خانواده این شهید بزرگوار دیدار کرد

در این دیدار که رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان و شهردار،اعضای شورای اسلامی گزبرخوار و چند نفر از معتمدان شهرگز حضور داشتند از  فداکاری های خانواده معظم شهدا و این شهید بزرگوار تجلیل شد