1

افتتاح پروژه های عمرانی شهرداری گزبرخوار

 

افتتاح پروژه های عمرانی شهرداری گزبرخوار

همزمان با عید سعید غدیر خم و با حضور سید محمدرضا کاظمی طبا فرماندار شهرستان از تعدادی از پروژه های شهرداری گزبرخوار بهره برداری شد

افتتاح ایستگاه شماره ۱ پلیس راهنمایی و رانندگی،فاز دوم پارک شهید مدرس،تابلو ورودی شهر گزبرخوار ،آزادسازی برخی از معابر شهراز جمله این پروژ هایی بود که با اعتبار۲۸ میلیارد ریال توسط فرماندار مورد بهره برداری قرار گرفت.

شایان ذکر است در این برنامه از تعدادی از پروژه های در حال اجرای شهرداری نیز بازدید بعمل آمد،پیاده رو سازی خیابان شهید اشراقی و احداث ریفیوژ وسط بلوار صنعتی با اعتبار۲۷ میلیارد ریال از مکانهای مورد بازدید فرماندار بود.شایان ذکر است