جلسه بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص شناسایی ساختمان های نا ایمن

جلسه بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص شناسایی ساختمان های نا ایمن

در این جلسه که به ریاست محسن باقری معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار ی و با حضور مهندس رئیسی نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان برگزار شد در خصوص پایش ساختمانهای اداری و عمومی شهرستان تبادل نظر و مقرر گردیداین طرح در ۳ مرحله با اولویت ساختمانهای بالای ۲۰۰۰متر و یا ۵ طبقه و در مراحل بعد ساختمانهای با متراژ پایین تر و در مرحله آخر مراکز تجاری و پاساژها مورد بررسی و پایش قرار گیرد.