1

بازدید معاون وزیر صمت ازشرکت سیما کابل نقش جهان

جمعه ۲۶ خرداد ۱۴۰۲

بازدید معاون وزیر صمت ازشرکت سیما کابل نقش جهان

دکتر برادران  معاون وزیر صمت وسیدمحمدرضا کاظمی طبا فرماندار شهرستان با حضور در شرکت سیما کابل نقش جهان از این شرکت بازدید و در جریان فعالیت های این مرکز قرار گرفت.