بازدید میدانی سید محمدرضا کاظمی طبا؛ فرماندار شهرستان از کارخانه تولید آجر تمام اتوماتیک نوید

بازدید میدانی سید محمدرضا کاظمی طبا؛ فرماندار شهرستان شاهین شهر و میمه از کارخانه تولید آجر تمام اتوماتیک نوید روز شنبه ۶ خرداد ماه ۱۴۰۲ در ادامه بازدیدهای دوره ای، به منظور حمایت از صنایع تولیدی، فرماندار شهرستان به همراه رؤسای ادارات صنعت معدن و تجارت و محیط زیست از کارخانه تمام اتوماتیک تولید آجر نوید بازدید کرد و درجریان فعالیت این مرکز تولیدی قرار گرفت. شایان ذکر است این کارخانه یکی از پیشرفته ترین مراکز تولید آجر به صورت اتوماتیک شهرستان است که با هدف افزایش تولید، کاهش مخاطرات زیست محیطی و بهینه سازی مصرف انرژی در مرکز صنعتی شهر گز مشغول به فعالیت می باشد