درحضور فرماندار امضاءتفاهمنامه همکاری شرکت مخابرات ایران با شهرداری شاهین شهر

با حضور سید محمد رضا کاظمی طبا؛ فرماندار شهرستان شاهین شهر و میمه، تفاهمنامه همکاری شرکت مخابرات ایران با شهرداری شاهین شهر به امضا رسید. در نشستی با حضور فرماندار شهرستان، مدیرعامل مخابرات استان، شهردار و اعضای شورای اسلامی شاهین شهر، تفاهمنامه همکاری با هدف توسعه شبکه ارتباطی شاهین شهر به امضا طرفین رسید. راحی و نظارت بر پیاده سازی زیر ساختهای فیبر نوری تأمین فیبر نوری مورد نیاز جهت ایجاد بستر فیبر نوری دوربین های پایش تصویری تأمین تجهیزات مورد نیاز سرویسهای مورد نظر و ارائه خدمات پشتیبانی فیبر نوری از اهم موارد درج شده در این تفاهمنامه دو طرفه می باشد.