1

جلسه بررسی مسائل مخابراتی شاهین شهر به ریاست سید محمدرضا کاظمی طبا؛ فرماندار شهرستان

جلسه بررسی مسائل مخابراتی شاهین شهر به ریاست سید محمدرضا کاظمی طبا؛ فرماندار شهرستان شاهین شهر و میمه برگزار شد. روز پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ لسه بررسی مسائل و مشکلات مرتبط با زیر ساختهای مخابراتی شاهین شهر به ریاست فرماندار شهرستان و با حضور قربانی؛ مدیر عامل مخابرات استان، شهردار شاهین شهر و رئیس اداره مخابرات شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد. در این جلسه مشکلات حوزه مخابراتی شهر شاهین شهر بررسی و تصمیمات لازم در زمینه رفع موانع و مشکلات اتخاذ گردید.