بهره برداری از فاز اول طرح نجما(نهضت جهادی توسعه فیبر نوری)در شهرستان

فاز اول طرح نجما شهرستان (نهضت جهادی توسعه فیبر نوری شرکت مخابرات ایران) با حضور سید محمدرضا کاظمی طبا؛ فرماندار شهرستان شاهین شهر و میمه به بهره برداری رسید. در آیینی با حضور فرماندار شهرستان، قربانی؛ مدیرعامل مخابرات استان،حاجی؛ نماینده مردم شهرستان و تنی چند از مسئولین شهرستان، ۱۶ پروژه مخابراتی شامل : ۱۰ پروژه فیبر نوری خانگی و ۶ طرح توسعه شبکه تلفن همراه با اعتبار ۸۲۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.