جلسه مشترک بخشدار و دهیاران روستاهای بخش مرکزی با رئیس پلیس پیشگیری شهرستان

جلسه مشترک بخشدار و دهیاران روستاهای بخش مرکزی با رئیس پلیس پیشگیری شهرستان در راستای ارتقای امنیت روستاها و پیشگیری از وقوع جرم جلسه ای به ریاست حمیدرضا نجفی بخشدار مرکزی و با حضور رئیس پلیس پیشگیری شهرستان و دهیاران بخش مرکزی در فرمانداری برگزار و در خصوص ارتقای امنیت روستاها و الزامات مربوطه تبادل نظر و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.