تقدیر فرماندار از جمعی از کارگران نمونه شرکت پگاه

تقدیر فرماندار از جمعی از کارگران نمونه شرکت پگاه  به مناسبت روز کارگر سید محمدرضا کاظمی طبا فرماندار شهرستان با حضور در شرکت پگاه ضمن دیدار با جمعی از کارگران از تعدادی از کارگران نمونه تجلیل بعمل آورد.