دیدار رمضانی جمعی از پرسنل و کادر درمان با فرماندار شهرستان

دیدار رمضانی جمعی از پرسنل و کادر درمان با فرماندار شهرستان جمعی از پرسنل وکادر درمان با سید محمدرضا کاظمی طبا فرماندار شهرستان دیدار کردند. در این دیدار اعضای حاضر در جلسه به بیان دیدگاهها و مشکلات حوزه درمان پرداختند سید محمدرضا کاظمی طبا فرماندار طی سخنانی با اشاره به زحمات کادر درمان به ویژه در زمان همه گیری کرونا موفقیت های بهداشتی شهرستان در حوزه بیماری های واگیردار را مرهون تلاشهای کادر درمان دانست و از زحمات تک تک عزیزان فعال در حوزه بهداشت و درمان شهرستان تشکر کرد.