1

شورای اداری شهرستان

شورای اداری شهرستان – دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵

همزمان با سفر آقای محمد باقر الفت معاون منابع انسانی و فرهنگی قوه قضائیه جلسه شورای اداری شهرستان با حضور اعضا در سالن شهید بهشتی فرمانداری برگزار گردید. در این جلسه سید محمدرضا کاظمی طبا فرماندار ضمن خیر مقدم به آقای الفت و هیات همراه به ظرفیتها و شاخص های شهرستان در بعد نیروی انسانی ، اقتصادی و کشاورزی اشاره کرد و افزود شهرستان شاهین شهر و میمه به عنوان یکی از شهرستانهای صنعتی و کشاورزی استان دارای پتانسیل ها و ظرفیتهای مختلفی است. ایشان شهرستان را دارای رتبه اول مهاجرت در استان دانست و در ادامه به برخی از شاخص های آماری ازجمله وجود شهرکهای مختلف صنعتی ، ۲۱۰۰ واحد صنعتی کوچک و بزرگ اشاره کرد و از مجموعه شورای تامین و دستگاه قضایی در برقراری نظم و امنیت تشکر کرد.