1

بررسی موضوعات مرتبط با مدیریت شهری وزوان

در نشستی باحضور سیدمحمدرضاکاظمی طبا فرماندار شهرستان،بخشدار بخش میمه،شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر وزوان، مسائل و موضوعات مرتبط با مدیریت شهری و همچنین راهکارهای جذب گردشگر با استفاده از ظرفیت های موجود در این شهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.