جلسه کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات

جلسه کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرستان به ریاست معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری و با حضور کارشناسان فناوری اطلاعات ادارات ودستگاههای اجرایی شهرستان برگزار شد.همچنین در راستای ارتقاء دانش فنی و تعامل با کارشناسان فناوری ادارات مقرر شد دوره آموزشی مرتبط برای کارشناسان این حوزه برگزار گردد.

همچنین در این جلسه مقرر گردید ادارات دولتی و خدمات رسان جهت  تسهیل در احراز هویت افراد و در راستای حذف (ارائه کپی مدارک هویتی افراد) از سامانه سیتاد (استعلام برخط) استفاده نمایند.

در بخشی دیگر از این جلسه بخش نامه ها و دستورالعمل های حفاظتی و حراستی قرائت شد و بر لزوم اجرای دقیق موارد مطرح شده توسط ادارات و دستگاههای دولتی تاکید گردید.  

فرمانداری شاهین شهر ومیمه